Start Page Геометричн перетворення конспект уроку


Геометричн перетворення конспект уроку


Дайте відповіді на такі запитання. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ. Запис на дошці: Перетворення малюнків. В картці оцінювання учні виставляють отримані бали за вірні відповіді. Вимоги до рівня підготовки учнів: описують поворот; будує фігури, у які переходять дані фігури при повороті; застосовують вивчені означення і... Мета уроку: узагальнення і систематизація знань, умінь і навичок учнів з теми «Геометричні перетворення». Навчитися пояснювати, що таке перетворення фігури, та розв'язати задачу. Питання: - Про що ви нового дізналися? Отже, кожній точці X кола F відповідає одна точка Х1 кола F1. Відповіді на питання: - Назвіть основні елементи вікна графічного редактора - Як обирається основний колір та колір фону? Що таке гомотетія центр гомотетії, коефіцієнт гомотетії? При цьому фігуру F1 називають образом фігури F для даного перетворення. Задайте виконавши рисунок перетворення: а відрізка АВ на відрізок CD ; б відрізка на півколо; в трикутника на коло; г кола на трикутник. Побудуйте образи трикутника при цьому перетворенні. Розв'язування вправ 1 На рис. Яке рівняння буде мати функція, графік якої утвориться із даних графіків функцій: 1 при паралельному перенесенні вгору на 3 одиниці; 2 при розтягненні в 3 рази; 3 при паралельному перенесенні вправо на 3 одиниці? Мотивація навчальної діяльності учнів На цьому етапі уроку доречними будуть слова вчителя про те, що дослідження функцій за готовим графіком є більш простим, ніж за формулою підтвердженням цієї думки можуть стати результати перевірки тестових завдань. Які точки називаються симетричними відносно даної прямої? Ми отримали перетворення відрізка АВ на відрізок CD. Підбиття підсумків уроку Запитання до класу 1. Поняття про перетворення фігур Мета уроку: дати уявлення учням про перетворення фігур на площині. Засвоїти зміст вивчених на уроці перетворень і відповідних формул. Спочатку повторюємо всі побудови: симетрію відносно точки, прямої, поворот, паралельне перенесення. Руки вверх — в боки, потягнутися, зробити глибокий вдих. Яка фігура називається центральносиметричною? Вимоги до рівня підготовки учнів: описують вектор, модуль і напрям вектора, рівність векторів; відкладають вектор,... Запишіть координати вершин трикутника, у який переходить трикутник ABC при гомотетії з коефіцієнтом 3 і центром у початку координат.


Кожній точці Р х; у трикутника поставлена у відповідність точка: а Р1 -х; у ; б P1 x; - у ; в Р1 -х; -у.


Питання: - Про що ви нового дізналися? Перетворенням фігури F на фігуру Ft називається така відповідність, при якій: а кожній точці фігури F відповідає єдина точка фігури F1; б кожній точці фігури F1 відповідає деяка точка F; в різним точкам фігури F відповідають різні точки фігури F1. Завдання на побудову графіків функцій шляхом геометричних перетворень на даному уроці мають початковий або середній рівень складності. Яка фігура називається центральносиметричною? Епіграфом до нашого уроку є слова. Кожній точці Р х; у трикутника поставлена у відповідність точка: а Р1 -х; у ; б P1 x; - у ; в Р1 -х; -у. У яку точку перейде в результаті цього самого перенесення точка С 3; 4? Що таке центр симетрії? Засвоїти зміст вивчених на уроці перетворень і відповідних формул. Перетворення подібності та його властивості. Вимоги до рівня підготовки учнів: пояснює, що таке перетворення. Властивості гомотетії 1 Гомотетія з коефіцієнтом k є перетворенням подібності з коефіцієнтом k.

Some more links:
-> конспект уроку навчання грамоти добукварний пероод
Запис алгоритму вищезгаданих перетворень слайд 10.
-> презентация на тему колебания резонанс
Письмові вправи Зміст вправ, запропонованих до розв'язування на уроці, може бути таким: 1 серед заданих графіків функцій вибрати ті, що відповідають даним рівнянням; 2 побудувати графік функції, що задана рівнянням, виконавши відповідне до рівняння геометричне перетворення; 3 на повторення: дослідити функцію, задану графічно, на монотонність, знайти її нулі, проміжки зростання й спадання та область значень.
-> где найти драйверы для ноутбука lg f1
Ми отримали перетворення відрізка АВ на відрізок CD.
-> конспект урока по изо 1 класс орнамент как получить разные орнаменты
На початку уроку я давала завдання учневі знайти в Інтернеті визначення таких понять як "антисиметрія", "кольорова симетрія", "ритм", "золотий переріз".
-> ответы на задания по англискому языку 3класса е а барашкова
Будемо вважати, що кожній точці першого відрізка відповідає та точка Х1 другого відрізка, яка є основою перпендикуляра Х1Х.
->SitemapГеометричн перетворення конспект уроку:

Rating: 93 / 100

Overall: 82 Rates